Solnavägen Hagalund Södra

Entreprenaden omfattar mark, bergschakt samt förstärkningsarbeten.