Ekerö badhus

MR Entreprenad utför mark- och grundläggningsarbeten för Ekerö badhus på uppdrag av COBAB. Projektet innefattar rivningsarbeten, schakt, bergschakt, grundläggning, VA, finplanering m.m.