Roslagsbanans utbyggnad, Vallentuna – Lindholmen

Projektet är en del av utbyggnaden av Roslagsbanan, etapp Vallentuna – Lindholmen.

Utförande av flytt och omläggningar av Roslagsvattens befintliga ledningar samt flytt av Ormsta ån. Styrd borrning av ny tryckspill.

Omfattning

Roslagsbanans utbyggnad, Vallentuna – Lindholmen

Beställare

SL Roslagsbanan/Rosenqvist Entreprenad AB

Utförandetid

2020 – 2020

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Platschef

Mikael Sjödin

Tfn: 070 735 24 48

Mail: mikael@mrentreprenad.se

Arbetschef

Martin Rutberg

Tfn: 070-735 24 47

Mail: martin@mrentreprenad.se