Barkarby Flygfält

Förberedande arbeten för utbyggnad av blå linje tunnelbanelinje till Barkarby

OMFATTNING

Barkarby Staden

BESTÄLLARE

Rosenqvist Entreprenad AB / FUT Region Sthlm

BESTÄLLARREFERENS

Rickard Barkensjö

Tfn: 070-460 47 61

Mail: rickard.barkensjo@rosenqvistentreprenad.se

UTFÖRANDETID

201908 – 201911

KONTRAKTSSUMMA

8,0 milj.kr

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

PLATSCHEF

Mikael Sjödin

Tfn: 070-7352448

Mail: mikael@mrentreprenad.se

ARBETSCHEF

Martin Rutberg

Tfn: 070-7352447

Mail: martin@mrentreprenad.se