Vegastaden

Ramavtal med Haninge Kommun gällande nybyggnad av stadsdelen Vega

Gångbanor ca 1,5mil och ca 1mil Vägbyggnation, vägbelysning

Omfattning

Vegastaden

Beställare

Haninge kommun

Beställarreferens

Peter Wrangsell

Tfn: 08-606 92 93

Mail: peter.wrangsell@haninge.se

Utförandetid

201708 – 202106

Kontraktssumma

120 milj.kr

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Arbetschef / platschef

Martin Rutberg

Tfn: 070-7352447

Mail: martin@mrentreprenad.se