Väg- och anläggningsprojekt, Kv Anholt

Ombyggnation av gator- och torgytor. Anläggande av stödmurar, el, belysning, finplanering, ytskiktsarbeten samt ledningar i mark.