Nakterhusparken

Anläggande av ny park i Vegastaden, Haninge.