Vegastaden

Ramavtal med Haninge kommun gällande nybyggnad av stadsdelen Vegastaden.