Åkersberga Station

Projektet är en del i ombyggnaden av Åkersberga Station.

Vi utförde flytt och omläggningar av befintliga ledningar för att frigöra utrymme för ett tredje spår vid stationen.

Omfattning

Åkersberga station

Beställare

BDX Företagen AB

Utförandetid

2018-07 – 2018-11

Kontraktssumma

6,6Mkr

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Platschef

Mikael Sjödin

Tfn: 070-7352448

Mail: mikael@mrentreprenad.se

Arbetschef

Martin Rutberg

Tfn: 070-7352447

Mail: martin@mrentreprenad.se