Åkersberga Station

Projektet är en del i ombyggnaden av Åkersberga Station.

Flytt samt omläggningar av befintliga ledningar för att frigöra utrymme för ett tredje spår vid Åkersberga station.

Omfattning

Åkersberga station

Beställare

BDX Företagen AB

Utförandetid

2018 – 2018

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Platschef

Mikael Sjödin

Tfn: 070-7352448

Mail: mikael@mrentreprenad.se

Arbetschef

Martin Rutberg

Tfn: 070-7352447

Mail: martin@mrentreprenad.se