Åkersberga Station

Projektet är en del i ombyggnaden av Åkersberga Station.

Vi utförde flytt och omläggningar av befintliga ledningar för att frigöra utrymme för ett tredje spår vid stationen.

Omfattning

Åkersberga station

Beställare

Bdx/sl roslagsbanan

Beställarreferens

Dennis adman

Tfn: 073- 988 61 48

Mail: dennis.adman@bdx.se

Utförandetid

2018-07 – 2018-11

Kontraktssumma

6,6 milj.kr

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Platschef

Mikael sjödin

Tfn: 070-7352448

Mail: mikael@mrentreprenad.se

Arbetschef

Martin rutberg

Tfn: 070-7352447

Mail: martin@mrentreprenad.se