Erfarenhet & Engagemang

En trygg samarbetspartner!

Några av våra pågående projekt

Solnavägen Hagalund Södra

Solna

MR Entreprenad har nu startat upp projekt Solnavägen Hagalund Södra! Entreprenaden omfattar utbyggnad av VA-system samt allmän platsmark som utgörs av gator, och inkluderar: schakt, bergschakt, spont, förläggning av VA-ledningar, anläggande av körbanor och GC-vägar, finplanering, belysning, signal m m

Ekerö badhus

Ekerö

MR Entreprenad utför mark- och grundläggningsarbeten för Ekerö badhus på uppdrag av COBAB. Projektet innefattar rivningsarbeten, schakt, bergschakt, grundläggning, VA, finplanering m m

GC-bana Brottby

Brottby, Vallentuna

MR Entreprenad tilldelas GC-bana Brottby av Vallentuna kommun. Projektet omfattar byggnation av ny gång och cykelbana ca 600m

Väg- och VA-anläggningsprojekt, KV Anholt

Kista

Ombyggnation av gator- och torgytor. Anläggande av stödmurar, el, belysning, finplanering, ytskiktsarbeten samt ledningar i mark

Infiltrationsbrunnar nya tunnelbanan

Kungsträdgården, Södermalm, Hammarby Sjöstad, Nacka, Sockenplan

Anläggande av infiltrationsbrunnar för nya tunnelbanan Stockholm

Rödingarna Ulriksdal

Ulriksdal, Solna

Flytt samt grundläggningsarbeten för arbetarbostäderna Rödingarna i Solna

Vegastaden

Haninge

Ramavtal med Haninge kommun gällande nybyggnad av stadsdelen Vegastaden

Vårt erbjudande

Vi kan erbjuda allt från totalentreprenad till delade entreprenader i större projekt inom:

VA- och ledningsarbeten

Vi utför alla typer av VA- och ledningsarbeten. Det innefattar bland annat nyproduktion av VA-system, eller omläggning och reparation av befintliga VA-system. Våra rörläggare är certifierade för stum- och elektrosvetsning och är utbildande i dricksvattenhantering (Vattenhygien).

Väg- och anläggningsarbeten

Inom väg- och anläggningsarbete utför vi både nyproduktion av, och utbyggnad av befintliga, vägsystem och markytor.

Markarbeten

I finplanering av markarbete finns många aspekter att ta hänsyn till, däribland lokala förutsättningar samt kvalitets- och miljökrav. Vi har lång erfarenhet och erbjuder finplanering och utförande av olika typer av markarbeten så som exempelvis att lägga marksten, asfalt och andra typer av ytskikt, stenmurar, betongarbeten och dränering.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss och berätta mer om era planer och behov, så ska vi komma fram till den bästa lösningen.