Erfarenhet & Engagemang

Vårt erbjudande

Vi kan erbjuda allt från totalentreprenad till delade entreprenader i större projekt inom:

VA- och ledningsarbeten

Vi utför alla typer av VA- och ledningsarbeten. Det innefattar bland annat nyproduktion av VA-system, eller omläggning och reparation av befintliga VA-system. Våra rörläggare är certifierade för stum- och elektrosvetsning och är utbildande i dricksvattenhantering (Vattenhygien).

Väg- och anläggningsarbeten

Inom väg- och anläggningsarbete utför vi både nyproduktion av, och utbyggnad av befintliga, vägsystem och markytor.

Markarbeten

I finplanering av markarbete finns många aspekter att ta hänsyn till, däribland lokala förutsättningar samt kvalitets- och miljökrav. Vi har lång erfarenhet och erbjuder finplanering och utförande av olika typer av markarbeten så som exempelvis att lägga marksten, asfalt och andra typer av ytskikt, stenmurar, betongarbeten och dränering.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss och berätta mer om era planer och behov, så ska vi komma fram till den bästa lösningen.